Förmånlig finansiering

Svenskt Företagsklimat erbjuder förmånlig finansiering vid installation och köp av våra system. Du får ett kostnadsförslag och en ekonomisk plan med möjlighet till delfinansiering i form av leasing i samarbete med WASA Kredit/ Länsförsäkringar. Det finns många fördelar att fördela kostnaden över t.ex. 60 månader.


  • Ni har avdragsmöjligheter
  • Ni behöver inte binda något kapital
  • Ni fördelar kostnaden över nyttjandetiden